011/380-9-421   060/308-5-022   office@mnnn.rs   Metohijska 25, Vračar, Beograd

USLUGA
Nega korisnika

Posao negovateljice predstavlja jedan od najhumanijh zanimanja. Ljubav, pažnja, briga, razumevanje, pomoć i strpljenje samo su deo onoga što zahteva posao osobe koja se bavi njime. Potpuna briga o pacijentu nalazi se na prvom mestu.

U ovu uslugu spada: kupanje, brijanje, sečenje noktiju, podšišivanje, presvlačenje korisnika, promena položaja u postelji….

Serviranje obroka, podizanje u postelji i hranjenje korisnika.

Negovateljica pruža pomoć pri kretanju korisnika, pomaže oko bezbednog ustajanja,hodanja i smeštanja u postelju. Daje savete oko pravilnog korišćenja ortopedskih pomagala.

Promena položaja u postelji, saveti u vezi pravilne nege i prevencije nastanka  dekubita.

Ova usluga obuhvata obezbeđivanje pratioca  do banje, doma zdravlja, bolnice itd..

usluga
Gerontodomaćice

Naše gerontodomaćice brinu o starim licima i pomažu im u svakodnevnim aktivnostima.Mogu praviti društvo Vašim bakama i dekama, biti tu da slušaju i pruže im toplu reč onda kada Vi za to nemate vremena i time ublaže Vaše odsustvo  .

Čišćenje, provetravanje, uređivanje sobe u kojoj boravi korisnik, kao i održavanje higijene kuhinjskih i sanitarnih prostorija, pranje posuđa, sitnog rublja u veš mašini, prostiranje i peglanje;

U dogovoru sa Vama , gerontodomaćica priprema željeni obrok.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri hodanju ili želite pratnju radi lične sigurnosti, naše osoblje može ići sa Vama na zakazan pregled ili Vam praviti društvo u šetnji.

Gerontodomaćica može umesto Vas otići u nabavku potrebnih namirnica, do pijace, supermarketa ili apoteke.

Usluga
Socijalni radnik

Socijalni radnik u razgovoru sa korisnikom i njegovom porodicom prepoznaje potrebe korisnika, priprema individualni plan usluge i nastoji da se na adekvatan način sprovodi usluga koja je planirana.

Procena sposobnosti korisnika, određivanje kategorije i stepena podrške korisnika. Socijalni radnik priprema individualni plan usluge zajedno sa korisnikom.

Socijalni radnik obilazi korisnika u cilju poboljšanja usluge. Prati mogućnosti i interesovanja korisnika. Daje  savete iz oblasti socijalne zaštite.

Radna terapija je namenjena osobama čije su sposobnosti obavljanja svakodnevnih aktivnosti umanjene razvojem, povredom ili bolešću, starenjem, psihološki, socijalno, kulturno, ili kombinacijom navedenog.

Socijalni radnik izvodi radno-terapijsku procenu i analizu izvođenja aktivnosti dnevnog života, te na osnovu procene priprema individualni plan radne terapije za svakog korisnika.

Savetovalište o demenciji i Alchajmerovoj bolesti.

Sta je demencija i koji su njeni uzroci ? Kako pomoći osobi sa demencijom? Šta je Alchajmerova bolest?

Informišite se o demenciji i Alchajmerovoj bolesti kako bi ste pomogli sebi u pristupu dementnim licima, kao i svojim najbližima ukoliko imaju simptome demencije ili im je dijagnostikovana Alchajmerova bolest.

Zatvori meni